$9.95$15.00

Choose variations
Choose variations
Ba Jiao Jin Pan YeBai Bian Wan Lian QiDarkGreen AppleLeafDuanGanGuoJiaoGaoPinZhiSuJiaoJi Wei YeJuan Bu Chun Yu YeJuan Bu Lu Luo YeLarge Monstera DarkLarge SanWeiKui DarkLarge SanWeiKui QianLightGreen AppleLeafLu Luo YeLY Da Chun Yu YeLY Da San Wei KuiLY Guo Jiao MonsteraLY Large MonsteraLY Small MonsteraLY Xiao Chun Yu YeLY Xiao San Wei KuiMedium Monstera DarkMediumMonstera LightMei Ren JiaoSmall Monstera DarkSmall Monstera LightSmall SanWeiKui DarkSmall SanWeiKui QianSong Zhi YeStyle03 Dark GreenStyle03 Light GreenStyle04Style05Style06Te Da Hao Juan BuTe Da Hao Su JiaoWan Lian QiangWatermelon LeafXiang Er YeYe Yu Ye
Clear
Artificial Tropical Palm Tree Leaves
Artificial Tropical Palm Tree Leaves
CassiaFloral.com